Vi sinh tiêu hóa BAC+

65000

  • Nhà cung cấp: Cabaymau.vn
  • Vi sinh tiêu hóa: KOIKA BAC+
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Công dụng: Hỗ trơ tiêu hóa cho cá cảnh
  • Thể tích: 100ml