Lọc QS 100A

105000

  • Model : Lọc QS 100A
  • Dòng chảy tối đa 100ml
  • Size : 4,8cm x 8,4cm x 3,5cm
  • Cách sử dụng : gắn vào vách thành hồ
  • Đường kính bông lọc: 5cm
  • Chiều cao bông lọc: 8,5cm
  • Qui cách đóng gói : Hôp giấy
  • Độ dài ống sủi : 19cm – 20cm
  • Thích hợp cho hồ khoảng 45l nước