Phụ Kiện Thiết Bị

Vi khuẩn quang hợp Jlab

100,000

Phụ Kiện Thiết Bị

Lọc vi sinh bio

30,000

Phụ Kiện Thiết Bị

Vi sinh tiêu hóa BAC+

65,000

Phụ Kiện Thiết Bị

Dây sủi oxi

4,000

0936930227