Hiển thị tất cả 7 kết quả

Phụ Kiện Thiết Bị

Bút đo pH

Phụ Kiện Thiết Bị

Dây sủi oxi

4.000,0

Phụ Kiện Thiết Bị

Lọc QS 100A

105.000,0

Phụ Kiện Thiết Bị

Lọc vi sinh bio

30.000,0
25.000,0

Phụ Kiện Thiết Bị

Vi khuẩn quang hợp Jlab

100.000,0

Phụ Kiện Thiết Bị

Vi sinh tiêu hóa BAC+

65.000,0