Lọc vi sinh tự chế

25000

Nhà cung cấp: Cabaymau.vn

Thành phần: bông lọc, nham thạch, sứ viên

Công dụng: lọc nước, hút phân, tạo vi sinh, sủi oxy