Atermia đông lạnh

15000

Nhà cung cấp : Cabaymau.vn

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói : ống tuýt

Bảo quản: đông lạnh

 

Mã: ATMDL Danh mục: