Dương xỉ thủy sinh

120000

Ánh sáng: Thấp

Nhiệt độ: 20-28 °C

Độ cứng: Rất mềm – trung bình

Độ pH: 5-7

Cấu trúc cây: Thân rễ (Rhizome)

Tốc độ phát triển: Trung bình

Mọc trên cạn: Có thể

Hết hàng

Mã: DXTS01 Danh mục: ,