#1 : Khách hàng gọi số 0936.930.227 cung cấp thông tin như:

Tên sản phẩm hoặc mã số sản phẩm

Họ tên người nhận : 

Số điện thoại :

Địa chỉ nhận :

– Chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin và sẽ giao hàng sớm cho quý khách hàng.

#2